Firma FABU s.r.o.

Oficiálny distribútor produktov Nesling pre Slovensko

Fakturačné údaje

Adresa:
FABU s.r.o.
Družstevná 2500/12
92101 Piešťany

IČO: 50 798 561
IČ DPH: SK 212 051 6519

Bankový účet:
SK68 0200 0000 0038 2394 4751

Zápis v OR:
Okresný súd Trnava, Odd. Sro, Vložka č. 40058/T

Vedúci predaja:
Martin Fabula

Telefón:
+421 908 798 783

E-mail:
info@neslingSK.sk